Payt ondersteunt u vanaf de verzending van de factuur tot en met de laatste fase van een minnelijk incassotraject. Helaas blijft in sommige gevallen betaling uit. In dit blog gaan we in op het minnelijk incassotraject. Doet u er goed aan om een incassobureau in te schakelen en wat is het alternatief?

Het werk van een incassobureau

Blijft de factuur onbetaald, dan kunt u een incassobureau inschakelen. Dit bureau zal namens u proberen het verschuldigde bedrag te innen. Veelal door brieven te sturen, te mailen en in sommige gevallen te bellen met de debiteur. Een incassobureau heeft geen juridische bevoegdheden. Het mag geen officiële documenten uitbrengen, zoals een dagvaarding. Zodra uw debiteur een vordering gemotiveerd betwist, moet een incassoprocedure worden opgeschort.

Een incassobureau met een verdienmodel op basis van no-cure-no-pay, werkt in bijna alle gevallen voor de incassokosten. Dit lijkt voordelig. In de praktijk betekent het dat het verwachte inningsresultaat en de hoogte van de incassokosten bepalend zijn voor de inspanningen van het incassobureau. Hoe snel, hoe voorbereid en met welke middelen een incassobureau te werk gaat, hangt direct samen met de hoogte van de incassokosten.

Een incassobureau inschakelen kan meer kwaad dan goed doen

Bij Payt geloven we dat het inschakelen van een extern incassobureau in veel gevallen meer kwaad dan goed doet.

4 belangrijke redenen zijn: * Dat een incassobureau een externe partij is, zonder juridische bevoegdheid. Een incassobureau mag niks meer dan een schuldeiser zelf; * Dat veel incassobureaus op basis van no-cure-no-pay werken en daarmee onbedoeld een ander belang nastreven dan u; * Dat het inschakelen van een externe partij niet betekent dat u er geen werk meer aan hebt. Inhoudelijke discussies met uw debiteur kunnen nog steeds alleen maar met uw bemoeienis en goedkeuring worden afgehandeld; * Dat de handelswijze van een incassobureau ook ‘uitstraalt’ op uw imago als opdrachtgever.

Een klantgericht en vriendelijk alternatief

Payt biedt na het herinneringstraject een naadloze opvolging in de vorm van een minnelijk incassotraject. In dit traject worden incassokosten in rekening gebracht bij uw debiteur en wordt er gecommuniceerd vanuit Payt. Uiteraard behoudt u tijdens deze fase zelf de regie en beschikt u over alle functionaliteiten die ons platform biedt. Zo blijft uw dossier compleet, inclusief alle correspondentie die vanaf de factuur is uitgewisseld tussen u en uw debiteur.

Bij Payt start u een incassotraject tegen het vaste bedrag van €19,95 per zaak. De wettelijke incassokosten, die bij de schuldenaar in rekening worden gebracht, mag u volledig zelf houden. Deze incassokosten bedragen minimaal €40, oplopend tot meer dan €6000. Is de relatie met uw klant u veel waard? U kunt de wettelijke incassokosten ook kwijtschelden. Een incassobureau heeft u zo niet meer nodig.

Het incassotraject doorloopt u binnen 30 dagen in Payt. Daardoor kunt u op kortere termijn gezamenlijk met een deurwaarder of advocaat de kans van slagen van een gerechtelijke procedure overwegen. Hoe dat proces verloopt, leest u in onze blog ‘Een deurwaarder of advocaat inschakelen voor het innen van een schuld’.

Via Payt kunt u uw incassozaken automatisch doorzetten naar een gerechtsdeurwaarder of advocaat. Payt werkt samen met diverse deurwaarders- en advocatenkantoren. Zo bent u altijd verzekerd van een deurwaarder in uw omgeving. Heeft u al een gerechtelijke partner? Geen probleem, dan kunt u de dossiers eenvoudig aan hem aanbieden.