Nederland telt bijna 5.000 organisaties die dagopvang en/of buitenschoolse opvang aanbieden. Facturen die deze organisaties sturen, worden maar in de helft van de gevallen op tijd betaald. Bij Payt weten we wat daar de oorzaken van zijn. Beter nog: we weten ook hoe u het betaalgedrag van, in dit geval de ouders, kunt verbeteren.

Dezelfde problemen als andere branches; oorzaken verschillen

“Qua problemen op het gebied van betaalgedrag verschilt de kinderopvangbranche niet heel erg van andere branches, maar wel qua oorzaken”, vertelt Sander Kamstra, directeur van Payt. “Over het algemeen moeten kinderopvangbedrijven lang wachten op betaling van facturen, gemiddeld zo’n 22 dagen. Bovendien wordt meer dan éénderde van alle facturen pas na 1 of 2 herinneringen betaald, en een deel daarvan staat na 3 maanden nog steeds open. Er moeten dus veel geld worden voorgeschoten en dat kan de liquiditeit van de kinderopvang-organisaties nadelig beïnvloeden. Gelukkig wordt hier in de branche goed rekening mee gehouden.”

Betaalgedrag in de kinderopvangbranche

  • Gemiddeld genomen worden facturen na 22 dagen betaald
  • 38% van alle facturen wordt pas na 1 of 2 herinneringen betaald
  • 2,13% van alle facturen staat na 3 maanden nog steeds open

Oorzaken

Volgens Kamstra zijn er allerlei oorzaken voor het achterblijven van de betalingen: “Als kinderopvangbedrijf krijg je te maken met allerlei situaties. Denk aan ouders die pas de factuur betalen nadat ze de kinderopvangtoeslag hebben gehad. Of bankrekeningen waar niet (of niet op tijd) voldoende saldo op staat voor automatische afschrijving. En herinneringen die op het verkeerde adres bezorgd worden omdat de ouders gescheiden zijn.”

Sneller betaald krijgen? Dit helpt

In willekeurige volgorde:

  • Bied ouders de mogelijkheid om te betalen met iDEAL. “Uit onze cijfers is namelijk gebleken dat deze betaalmogelijkheid écht voor snellere betalingen zorgt”, aldus Kamstra.
  • Haal software voor debiteurenbeheer in huis waarmee u automatische maar wel gepersonaliseerde betalingsherinneringen via e-mail of sms kunt versturen.
  • Een tip in het verlengde hiervan: stuur alle ouders die gekozen hebben voor automatische afschrijving, ruim voor de afschrijvingsdatum een herinnering per sms zodat ze kunnen zorgen voor voldoende saldo op de rekening.
  • Automatiseer stornotrajecten en betalingsregelingen voor consequenter - dus effectiever - debiteurenbeheer. Dit kan heel gemakkelijk met de software Payt.
  • Voor alle kinderopvang-organisaties die werken met een ouderportaal en/of planningstool: koppel de software voor debiteurenbeheer aan het portaal en/of de tool, zodat ouders facturen kunnen inzien en de facturen automatisch worden aangepast als er extra opvangdagen worden afgenomen. “Dit levert voor beide partijen meer gemak en minder onduidelijkheden op”, aldus Kamstra.

Klantcase: “Payt maakt debiteurenbeheer kinderspel”

Dennis Vermeulen van Njoy, aanbieder van dagopvang en buitenschoolse opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar, had na het vertrek van de medewerker financiële administratie twee keuzemogelijkheden: iemand aannemen of kiezen voor automatiseringssoftware. Hij koos voor het laatste en geniet daar dagelijks van, net als zijn collega’s en de ouders die hun kroost aan Njoy toevertrouwen. Lees de case >