MKB heeft minder behoefte aan financiering’, kopte het Financieele Dagblad in een artikel begin dit jaar. Positief nieuws, maar tussen de regels schuilt wel een probleem dat in het artikel niet verder besproken wordt, aldus Sander Kamstra, directeur van Payt. Om welk probleem (en de bijbehorende oplossing) het gaat, leest u hier.

In het artikel, gebaseerd op een rapport van het CBS, is te lezen dat er van juli 2018 tot juli 2019 slechts 47.300 mkb’ers op zoek waren naar financiering. Daarvan heeft tweederde daadwerkelijk besloten een aanvraag te doen en daarvan is uiteindelijk 84% toegekend, voor bij elkaar 22.700 bedrijven. Op basis hiervan concludeert het CBS dat ‘het de meeste bedrijven heel goed lukte om uit de cashflow voldoende geld te genereren voor uitbreiding, vernieuwing, het wagenpark of bijvoorbeeld een bedrijfspand’. Deze conclusie wordt in het artikel niet onderbouwd.

Géén financieringsbehoefte, wél liquiditeitsbehoefte

“Ik zie het anders”, zegt Kamstra. “Nederland telt meer dan 240.000 mkb’ers, dus als nog geen 20% daarvan behoefte heeft aan financiering, dan betaalt de rest (80%) de groei uit eigen zak of groeit niet. Op basis daarvan kun je inderdaad stellen dat de financieringsbehoefte is afgenomen. Echter, dat geldt niet voor de liquiditeitsbehoefte. Als mkb’er wil je én moet je een goede cashflow hebben om groei te kunnen financieren, of om een financier over de streep te trekken. Heb je dat niet, dan kun je niet groeien.”

Kamstra vervolgt: “Mijn ervaring is dat het mkb hier echt wel wat hulp bij kan gebruiken, hulp die we met Payt kunnen bieden. Dat doen we met een integrale oplossing, waarin het draait om het verlagen van het openstaande saldo en het slim gebruikmaken van flexibele kredieten. En dat tegen een zo laag mogelijk risico voor alle partijen en een zo laag mogelijke rente.”

25 miljard

In Nederland maken meer dan 2.000 mkb-bedrijven gebruik van de debiteurenbeheer software van Payt. Sinds de oprichting van Payt in 2013 is er door hen met behulp van de software voor ruim 25 miljard aan facturen geïnd, en dat gemiddeld 30% sneller dan bedrijven zonder de software van Payt.