De prijsstelling van incassobureau’s is voor veel klanten ondoorzichtig en complex. Er zijn incassobureaus die adverteren met aantrekkelijke aanbiedingen als ‘no cure, no pay’ en gratis incassozaken, maar ook zijn er veel voorbeelden van incasso dienstverleners die hun klanten aanbieden hun incasso-portefeuille ‘te verkopen”. Voldoende reden om nog eens op een rijtje te zetten hoe traditionele incassobureaus te werk gaan en de nieuwe benadering die** Payt** kiest. 

In de incassomarkt is het gangbaar dat het incassobureau de incassokosten [1], die bovenop de vordering bij de schuldenaar in rekening (mogen) worden gebracht, opstrijkt. Bij gratis incassozaken zijn de incassokosten de inkomstenbron voor het incassobureau, terwijl bij ‘no cure, no pay’ u bij een geslaagde vordering veelal een fee in rekening gebracht krijgt. Deze fee loopt veelal op tot zo’n 15% van de vordering. In dat geval zal het incassobureau dus in totaal veelal een bedrag van 30% van de vordering (circa 15% aan incassokosten en 15% die u betaalt aan een fee) opstrijken. Helaas is het ook nog eens zo dat veel incassobureaus kleine lettertjes in de contracten hebben staan, waardoor het nogal eens voorkomt dat u als klant bijvoorbeeld onverwacht geconfronteerd wordt met kosten van onderzoek.

Voor klanten met grote hoeveelheden incassozaken gelden vaak andere regels. Zij maken de laatste jaren steeds vaker specifieke afspraken met een incassobureau waarmee in het geval dat een vordering wordt geïncasseerd, zij een deel van de geïncasseerde incassokosten uitgekeerd krijgen.

Bij Payt hebben we gekozen om ons niet aan te sluiten bij de gangbare praktijk. Payt kiest ervoor om haar dienstverlening aan te bieden voor een vast bedrag per incassotraject van € 19,95. Op het eerste gezicht lijkt dat wellicht vreemd, maar als klant van Payt mag u de incassokosten die bij de schuldenaar in rekening worden gebracht, volledig zelf houden. Aangezien deze incassokosten minimaal € 40 bedragen en snel oplopen bij grotere vorderingen, betekent dit dat u bij Payt eigenlijk altijd veel voordeliger uit bent. Of u nu enkele of vele incasso zaken heeft.

voorbeeld Stel u heeft 10 onbetaalde vorderingen van gemiddeld € 500,- aan uw incassobureau overgedragen. Op basis van een aanbieding van gratis incassozaken, worden er van deze 10 alsnog 7 betaald. Bij traditionele incassobureaus zijn deze incassozaken weliswaar gratis, maar het incassobureau strijkt in dat geval 7 maal 15% van € 500,-  op. In dit geval dus € 525,-

Bij Payt ontvangt u deze volledige € 525,- en betaalt u 10 maal € 19,95. Per saldo houdt u bij Payt dus € 525,- minus € 199,50 is** € 325,50 over**. Een mooi financieel voordeel dus. Payt biedt met haar aanpak al haar klanten zo de mogelijkheid om niet een deel, maar de volledige incassokosten te incasseren, hetgeen bij traditionele incassobureaus zelfs voor klanten met grote hoeveelheden incassozaken niet is weggelegd. Vandaar de slogan, Payt levert geld op!

[1] Zie voor een goede toelichting www.consuwijzer.nl/thema/incassokosten

Het financiële voordeel is echter maar een aspect, de keuzes van Payt om de incassokosten aan haar klanten te gunnen heeft nog een aantal andere, minstens zo belangrijke voordelen. Hoe dat in elkaar steekt zetten we uiteen in het vervolgartikel “Hoe Payt u helpt uw klantrelatie te behouden”.   Payt team