De reden dat een klant uw factuur niet of te laat betaalt, is in de meeste gevallen geen onwil. De oorzaak ligt niet zelden in het feit dat mensen onzorgvuldig of chaotisch zijn. Ook ontevredenheid over de dienstverlening of het om een andere reden niet eens zijn met de factuur zijn veelvoorkomende oorzaken. Daarnaast kan het natuurlijk gebeuren dat een klant niet kán betalen. In zo’n geval is het prettig om een betalingsregeling te kunnen treffen met de debiteur.

Beter voor de klantrelatie

Payt is groot voorstander van het aangaan van een betalingsregeling op het moment dat een klant niet kan betalen. Een betalingsregeling is een prettig en veel beter alternatief voor het inschakelen van een incassobureau. Een incasso uit handen geven aan een extern bureau heeft immers direct invloed op de klantrelatie – en is eigenlijk alleen bedoeld voor de debiteuren die opzettelijk niet betalen.

Betalingsregelingen zijn een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Zo kunt u als crediteur het initiatief nemen voor een betalingsregeling, maar kunnen uw debiteuren ook direct zelf aangeven dat zij de factuur gespreid willen betalen. Uiteraard is dit een functionaliteit die aan of uit gezet kan worden, evenals dat er bijvoorbeeld een minimumbedrag kan worden meegegeven aan een betalingsregeling. Op die manier worden er realistische afspraken gemaakt en ontstaan er minder uitzichtloze situaties.

Geautomatiseerd factureren

Net als bij het facturatie- en herinneringsproces zorgt Payt ervoor dat de debiteur geautomatiseerd wordt herinnerd aan de betalingsafspraken. U heeft er daardoor geen omkijken meer naar en hoeft pas in actie te komen als niet aan de betalingsafspraak wordt voldaan. Dat bespaart tijd én geld.