Een chaotische boekhouding, een cashflowtekort en daardoor niet kúnnen betalen of het niet eens zijn met de factuur; er zijn talloze redenen waarom uw debiteur de door u verzonden factuur niet of te laat betaalt. De meeste debiteuren hebben geen kwaad in de zin, maar kunnen of willen vanwege omstandigheden niet betalen. Voor u is het van groot belang om die omstandigheden te achterhalen, zodat u erop kunt anticiperen en samen met uw klant naar een oplossing kunt zoeken. Bij Payt geloven we dat communicatie in het debiteurenproces een cruciaal en essentieel onderdeel is.

Laagdrempelige communicatie op factuurniveau

Een gestructureerd debiteurenproces zorgt ervoor dat uw factuur voortdurend onder de aandacht wordt gebracht en zorgt ervoor dat de dialoog op gang komt. Payt helpt u om uw debiteur via verschillende kanalen en op meerdere momenten geautomatiseerd te herinneren aan de openstaande factuur. Via Payt kunt u precies volgen welke communicatie uw klant heeft ontvangen. Vervolgens kunt via het geavanceerde communicatieplatform van Payt direct, eenvoudig en op factuurniveau in contact treden met uw klant. Door gebruik te maken van Payt maakt u het uw klant heel gemakkelijk om vragen te stellen over de verstuurde factuur of om direct een betalingsregeling met u te treffen. Zo kunt u niet alleen de reden van het niet of te laat betalen van de factuur achterhalen, maar zorgt de dialoog met uw klant er ook voor dat u facturen sneller betaald krijgt.

Communicatie bij incasso

Gemiddeld betaalt slechts minder dan 1% van de debiteuren opzettelijk niet. Op het moment dat uw debiteur uw pogingen tot het leggen van contact negeert en zonder te communiceren uw factuur niet betaalt, dan is het belangrijk om zo snel mogelijk een vonnis te halen bij een rechter. Het debiteurenproces van Payt kunt u opvolgen door een geautomatiseerd incassoproces. Net als bij het debiteurenproces blijft u de volledige controle behouden en ook in dit traject kunt u blijven communiceren met uw debiteur. Betaalt uw klant, ondanks het incassotraject, nog steeds niet? Dan kunt u het dossier downloaden uit het platform van Payt en overdragen aan een gerechtsdeurwaarder.