Heeft u er alles een gedaan om uw openstaande factuur betaald te krijgen, maar is het - ook na het doorlopen van een minnelijk incassotraject - nog steeds niet gelukt uw factuur te innen? Dan kunt u besluiten om een gerechtelijk incassotraject te starten. Wilt u dit niet, dan bent u gedwongen de zaak te sluiten; er zijn blijkbaar geen verhaalmogelijkheden bij de debiteur.

Oninbare facturen alsnog betaald krijgen

Payt biedt u geautomatiseerd debiteurenbeheer, van eerste factuur tot laatste aanmaning. Ook daarna streven we ernaar om u zo goed mogelijk te faciliteren in het betaald krijgen van uw facturen. Het is immers aannemelijk dat de situatie van een debiteur in de toekomst veranderd. Is dat het geval, dan biedt dit alsnog verhaalmogelijkheden voor u als schuldeiser.

Met behulp van schuldbewaking kunt u uw oninbare vordering dan alsnog incasseren. Schuldbewaking is een effectief bewakingssysteem waarbij u geen afscheid hoeft te nemen van uw vordering, maar deze als het ware uitstelt. U wacht tot de financiële situatie van de debiteur het toelaat om de factuur alsnog te betalen.

Schuldbewaking van Payt

Op het moment dat u kiest voor schuldbewaking van Payt, dan herinneren wij uw debiteur ieder half jaar aan de openstaande vordering. Dat gebeurt eenmaal per e-mail en brief en de daaropvolgende keer per e-mail. Zodoende blijft uw debiteur op de hoogte en verjaart de vordering niet. Verandert bijvoorbeeld de inkomens- en vermogenspositie van uw debiteur, dan maakt u alsnog kans uw openstaande factuur te incasseren.