Met het dossier van Payt gaat Groenendaal van Krijl Gerechtsdeurwaarders efficiënt van start

Blijft uw debiteur in gebreke, dan kunt u op dag 27 van het minnelijk incassotraject dit traject ‘sluiten’ en een gerechtelijk traject starten. U kunt dit per zaak of als generieke instelling toepassen voor alle incassozaken die na de ingebrekestelling nog niet betaald zijn. Het dossier in Payt bevat alle elementen die van rechtswege nodig zijn voor dossieropbouw. Hiermee kan Groenendaal van Krijl Gerechtsdeurwaarders efficiënt van start gaan. De verplichte inhoud van het dossier kan per situatie verschillen, maar bevat bijvoorbeeld de brief van ingebrekestelling van uw debiteur; de verjaring van uw vordering; de termijn van verweer voeren; weerlegging van bekende verweren. Ook na het minnelijk incassotraject heeft u profijt van de software van Payt!

Over Groenendaal van Krijl Gerechtsdeurwaarders

Groenendaal van Krijl gerechtsdeurwaarders staat voor de slagkracht van grote kantoren gecombineerd met de flexibiliteit en het persoonlijke contact van kleine kantoren. Groenendaal van Krijl staat voor een transparante organisatie, die het doel wil bereiken op een laagdrempelig en plezierige wijze. Niet alleen respectvol naar opdrachtgevers en medewerkers, maar ook naar schuldenaren. Het team zorgt ervoor dat het incasso- en executietraject efficiënt wordt doorlopen, zodat er snel duidelijkheid is. Het team bestaat uit vakinhoudelijke en deskundige medewerkers, zodat de opdrachtgever kan vertrouwen op juist uitgevoerde werkzaamheden, die voldoen aan wet- en regelgeving.