Over de koppeling van James Software met Payt.

James is een praktijksoftwarepakket voor de paramedische zorg. James software koppelt met boekhoudpakketten zoals Twinfield en Exact Online. Deze applicaties bieden op hun beurt weer de mogelijkheid om het debiteurenbeheer online efficiënt in te richten met Payt. Op die manier kunnen klanten van James ook gebruikmaken van Payt.

Over James Software

James biedt praktijksoftware op maat voor fysiotherapie, logopedie, podotherapie, ergotherapie, revalidatiegeneeskunde, bGGZ, orthomanuele geneeskunde, huidtherapie, oefentherapie, osteopathie en andere paramedische beroepen. De praktijksoftware ondersteunt behalve de reguliere eerstelijns paramedische zorg ook geïntegreerde eerste- en tweedelijns-behandelingen, multidisciplinaire praktijken en praktijken met meerdere locaties.