bullhorn file-text money suitcase search-plus cogs gavel calendar-o users comments pencil-square-o

Privacy Statement

Payt B.V. (hierna “Payt”) respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van haar website www.Payt.nl (hierna: “Website”). Payt gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt uitsluitend ten behoeve van de efficiente afwikkeling van de door haar gebruikers afgenomen dienstverlening.

Daarnaast verwerkt Payt persoonlijke informatie van debiteuren van haar klanten met als doel om:

  1. tot incasso van de door onze klanten uit handen gegeven vorderingen te kunnen komen;
  2. op basis van actuele en historische gegevens met betrekking tot incasso een scoringswaarde vast te stellen, waarmee de kans op verhaalbaarheid kan worden vastgesteld;
  3. een bijdrage te leveren aan het voorkomen van overkreditering en andere problematische schuldsituaties bij betrokkenen;

Payt kan uw gegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doelstellingen. De rechtsverhouding tussen u en Payt wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Wet bescherming persoonsgegevens.

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van Payt dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@Payt.nl.